Čo všetko dokážu dnešné digitálne váhy

Správna digitálna váha by prirodzene mala správne vážiť, teda merať hmotnosť. Čo je jej úloha odnepamäti. Lenže bežné, dnes predávané váhy toho zvládnu oveľa viac. Čo všetko sa dá s takou digitálnou váhou robiť?

Začnime aj tak tým vážením. Váženie je proces stanovovania hmotnosti objektu v určených jednotkách. V našich zemepisných šírkach ide o gramy, kilogramy a tony, podľa toho, čo ideme vážiť.

No dôležité sú aj ďalšie funkcie, ako je napríklad tara, teda jednoducho povedané hmotnosť prázdneho obalu. Tá sa „aktivuje“ stlačením príslušného tlačidlá na klávesnici potom, čo na misku váhy vložíte samotný obal. Jeho hmotnosť sa tým vynuluje.

Funkcie pre náročnejších používateľov

Jednou z ďalších funkcií je aj percentuálne váženie, pri ktorom sa zobrazuje hmotnosť jednotlivých položiek formou percenta z dopredu nastavenej referenčnej hmotnosti. Vďaka tomu môžete napríklad porovnávať hmotnosti jednotlivých výrobkov a ich odchýlky od limitu.

Podobný účel má aj funkcia kontrolného váženia, kde si nastavíte limity hmotnosti (napríklad pre jednotlivé balenia tovaru) a váha automaticky vylúči tie kúsky, ktoré sú nad alebo pod stanoveným limitom.

Ak ste trebárs majiteľom železiarstva, isto sa vám zíde aj funkcia počítania kusov. Na váhu najskôr vložíte referenčný počet kusov a tento počet zadáte na klávesnici digitálnej váhy. Dajme tomu, že ide o desať skrutiek.

Potom môžete postupne odsypávať ďalšie skrutky a váha vám sama spočíta, koľko ich je. A to na základe priemernej kusovej hmotnosti (Average piece weight či APW), čo je referenčná hmotnosť jedného kusu získaná z priemeru prvých desiatich kusov.

Nielen v laboratóriách často využijú aj diferenciálne váženie – laboratórna váha umožňuje uložiť hmotnosť váženej vzorky pred započatím určitého procesu a po jeho ukončení.

Akumulácia vážení znamená, že váha dokáže sčítať jednotlivé vzorky a povedať vám sumárnu hmotnosť všetkých dohromady. Túto funkciu môžete aktivovať buď ručne – a to stlačením tlačidlá M alebo M+ – či u niektorých váh je možné nastaviť aj automatickú akumuláciu vážení.

Veľmi zaujímavá je aj funkcia receptúry. Do pamäti váhy si jednoducho uložíte jednotlivé ingrediencie, ktoré postupne vážite, a váha vám následne ukáže ku kontrole ich množstvo. Niektoré váhy idú v tomto ohľade tak ďaleko, že pokiaľ jedna z ingrediencií nesplní váhový limit, nepustí vás váha k pridaní ďalšej položky.

Podržanie najvyššej hmotnosti využijete napríklad pri skúškach v ťahu, kedy je princípom kontinuálny nárast a potom prudký pokles hmotnosti. Pri skúške v ťahu potrebujete zistiť napríklad to, pri akej hmotnostnej hodnote došlo k pretrhnutiu produktu.

Samozrejme sa nejedná o vyčerpávajúci zoznam funkcií digitálnych váh, ktoré pribúdajú postupne – aj v tomto segmente dochádza k neustálym inováciám. Ak máte dotaz k akejkoľvek funkcii vrátane tých, ktoré tu neboli menované, neváhajte sa obrátiť na Digitalne-vahy.sk.

AllinDesign