Spoločnosť IM DOUBLE pomáha v oblasti Intrastatu

Keď Ingrid Matejovská zakládala v roku 2003 firmu Ingrid Matejovská – ALFA SPED, asi ani netušila, kam ju osud zavanie. Už o štyri roky skôr, teda roku 1999, začala paní Matejovská pracovať v jednej špedičnej firme na pozícii colnej deklarantky. Už o dva roky pôsobila u jedného z najväčších slovenských špeditérov ako vedúca pracoviska a ešte neskôr sa teda rozhodla založiť svoju vlastnú firmu.

Tá bola už od počiatku zameraná na colno-deklaračnú oblasti, lenže už v roku 2004 vstúpilo Slovensko do EÚ. Čo znamenalo nutnosť tvorby novej stratégie. Tá nová s tou pôvodnou síce úzko súvisela, no práve colná deklarácia v tej chvíli trochu ustúpila do pozadia.

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie totiž podnikatelia zo SR začali obchodovať najmä s partnermi z ostatných krajín EÚ. Vďaka tomu teda odpadli ich colné povinnosti, lenže pribudla úplne nová povinnosť, a síce tzv. Intrastat hlásenie. A práve tým, teda pomocou podnikateľom v oblasti INTRASTAT-SK, sa Ingrid Matejovská začala zaoberať výhradne.

Transformácia na novú firmu IM DOUBLE s.r.o. v roku 2015 znamenala aj príchod nového partnera a spolumajiteľa, Igora Matejovského, ktorý je manželom Ingrid. Ten sa záležitosťami okolo colného práva zaoberal už dlhšie. Približne desať rokov pôsobil v tejto oblasti ako lektor a tiež viac ako 12 rokov pracoval v úseku kontroly správneho zaraďovania tovaru do colnej nomenklatúry. Tiež školil ľudí v oblasti DPH.

A pretože segment Intrastat hlásení s colnou deklaráciou úzko súvisí, naučil sa v ňom pan Matejovský pohybovať veľmi rýchlo. Vďaka tomu sa pre spoločnosť IM DOUBLE s.r.o. stal významným prínosom.

Vysokú úroveň odbornosti vzniknutej firmy teda podtrhujú dlhoročné skúsenosti oboch partnerov – životných aj obchodných – ktorí svojim klientom garantujú profesionálne služby v systéme INTRASTAT-SK. Istou zárukou je aj fakt, že sa mnohí klienti k službám spoločnosti vracajú opakovane a poskytujú tak cennú spätnú väzbu.

Špecializácia na Intrastat hlásenia ostáva aj naďalej hlavným oborom činnosti firmy IM DOUBLE s.r.o., no colno-deklaračné služby v poslednej dobe získali opäť na dôležitosti, a to z dôvodu odchudu Veľkej Británie z EÚ. Klienti spoločnosti, ktorí tovar z tejto ostrovnej zeme prijímajú (alebo ho tam odosielajú), totiž od počiatku tohto roka znova potrebujú colného zástupcu.

Okrem samotných Intrastat hlásení dokáže firma IM DOUBLE s.r.o. vyriešiť za svojich klientov všetku komunikáciu so Štatistickým úradom, čo znamená menšiu byrokraciu pre vás a tiež elimináciu upomienok a možných pokút.

Vďaka viac ako 16 ročným skúsenostiam pri vyplňovaní a spracúvaní Intrastat hlásení dokážeme efektívne pracovať vo váš prospech. V zmluve okrem toho garantujeme naprostú diskrétnosť, takže môžete byť kľudní aj čo sa týka dát o vás a vašich obchodných partneroch.

Cena a rozsah služieb sa stanovuje pre každého klienta individuálne po prvej konzultácii, na ktorej sa určí rozsah spravodajskej povinnosti vo vašom konkrétnom prípade. Prvé hlásenie pre vás spracujeme zdarma, u ďalších potom budete cenu vedieť dopredu – mesačná intrastat cena za našu prácu pre vás je totiž paušálna.

AllinDesign